امروز براتون آموزشی آماده کرده ایم که با استفاده از آن بتوانید نمایش دهنده 360 درجه ای محصول اضافه کنید . هدف امروز فروشگاه های اینترنتی پر کردن فضای خالی بین کاربر و محصول موجود در فروشگاه اینترنتی است . اگر کاربر بتواند محصول را از تمامی زوایا بررسی کند و حس ملموسی نسبت به آن پیدا کند صد در صد میتواند با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به خرید آن اقدام نماید . این آموزش میتواند کمک زیادی به دارندگان فروشگاه های اینترنتی و طراحان سایت کند .

 

 

دمو نمایش دهنده 360 درجه ای محصول

 

نمایش دهنده 360 درجه ای محصول

ساختار HTML ما دارای دو المان اصلی میباشد . یکی figure.product-viewer برای پیش نمایش تصویر محصول و دوم div.cd-product-viewer-handle برای هندل نمایش دهنده .

<div class="cd-product-viewer-wrapper" data-frame="16" data-friction="0.33">
  <div>
   <figure class="product-viewer">
     <img src="img/product-loading.jpg" alt="Product Preview">
     <div class="product-sprite" data-image="img/product.png"></div>
   </figure> <!-- .product-viewer -->

   <div class="cd-product-viewer-handle">
     <span class="fill"></span>
     <span class="handle">Handle</span>
   </div>
  </div> <!-- .cd-product-viewer-handle -->
</div> <!-- .cd-product-viewer-wrapper -->

ویژگی data-frame از خصوصیت div.cd-product-viewer-wrapper تعداد فریم های تصویر در هر چرخش را مشخص میکند در حالی که data-friction میزان اصطکاک در هنگام کشیدن تصویر و ماوس را مشخص میکند (باید بیشتر از 0 باشد ) .

افزودن استایل

المان <img> تنها در ابتدا نمایان است . در حالی که تکه های تصویر هنوز در حال لود شدن هستند . همچنین با استفاده از المان figure.product-viewer برای دادن ابعاد مناسب به تصویر کمک میکند .

.cd-product-viewer-wrapper .product-viewer {
 position: relative;
 overflow: hidden;
}
.cd-product-viewer-wrapper img {
 /* this is the image visible before the image sprite is loaded */
 display: block;
 position: relative;
 z-index: 1;
}
.cd-product-viewer-wrapper .product-sprite {
 position: absolute;
 z-index: 2;
 top: 0;
 left: 0;
 height: 100%;
 /* our image sprite is composed of 16 frames */
 width: 1600%;
 background: url(../img/product.png) no-repeat center center;
 background-size: 100%;
 opacity: 0;
 transition: opacity 0.3s;
}
.cd-product-viewer-wrapper.loaded .product-sprite {
 /* image sprite has been loaded */
 opacity: 1;
}

زمانی که کاربر تصویر محصول را میکشد یا اصطلاحا دراگ میکند ، ما مقدار translateX  از div.product-sprite را برای نمایش فریم متفاوتی از تصویر استفاده میکنیم ( با استفاده از جاوا اسکریپت ) .

 

.cd-product-viewer-handle {
 position: relative;
 z-index: 2;
 width: 60%;
 max-width: 300px;
 height: 4px;
 background: #4d4d4d;
}
.cd-product-viewer-handle .fill {
 /* this is used to create the loading fill effect */
 position: absolute;
 z-index: 1;
 left: 0;
 top: 0;
 height: 100%;
 width: 100%;
 border-radius: inherit;
 background: #b54240;
 transform: scaleX(0);
 transform-origin: left center;
 transition: transform 0.5s;
}
.loaded .cd-product-viewer-handle .fill {
 /* image sprite has been loaded */
 opacity: 0;
}
.cd-product-viewer-handle .handle {
 position: absolute;
 z-index: 2;
 display: inline-block;
 height: 44px;
 width: 44px;
 left: 0;
 top: -20px;
 background: #b54240 url(../img/cd-arrows.svg) no-repeat center center;
 border-radius: 50%;
 transform: translateX(-50%) scale(0);
}
.loaded .cd-product-viewer-handle .handle {
 /* image sprite has been loaded */
 transform: translateX(-50%) scale(1);
 animation: cd-bounce 0.3s 0.3s;
 animation-fill-mode: both;
}
@keyframes cd-bounce {
 0% {
  transform: translateX(-50%) scale(0);
 }
 60% {
  transform: translateX(-50%) scale(1.1);
 }
 100% {
  transform: translateX(-50%) scale(1);
 }
}

 

هندل کردن رویدادها

برای پیاده سازی نمایش دهنده محصول ، ما یک شی productViewer ایجاد کرده و از متد loadFrames برای بررسی تکه های تصویری که باید لود شود استفاده کرده ایم .

var productViewer = function(element) {
  this.element = element;
  this.handleContainer = this.element.find('.cd-product-viewer-handle');
  this.handleFill = this.handleContainer.children('.fill');
  //...
  this.frames = this.element.data('frame');
  //increase this value to increase the friction while dragging on the image - it has to be bigger than zero
  this.friction = this.element.data('friction');
  this.visibleFrame = 0;
  this.loaded = false;
  //...
  this.loadFrames();
} 

productViewer.prototype.loadFrames = function() {
  var self = this,
    imageUrl = this.slideShow.data('image');
  //you need this to check if the image sprite has been loaded
  $('<img/>').attr('src', imageUrl).load(function() {
   self.loaded = true;
  });

  this.loading('0.5'); //triggers loading animation
}

var productToursWrapper = $('.cd-product-viewer-wrapper');
productToursWrapper.each(function(){
  new productViewer($(this));
});

زمانی که تکه های تصویر لود شد ، ما از هندل کننده رویدادهای mousedown/mousemove/mouseup برای بررسی رویدادها استفاده میکنیم .

if( self.loaded ){
  //sprite image has been loaded
  self.element.addClass('loaded');
  self.dragImage();
  self.dragHandle();
  //..
} else {
  //...
}

 

برای انجام این کار در دستگاه های لمسی ما از رویدادهای vmousedown/vmousemove/vmouseup موجود در جیکوئری موبایل استفاده کرده ایم .

امیدوارم که از آموزش نمایش دهنده 360 درجه ای محصول استفاده کافی برده باشید . در صورتی که بخواهید دمو و کدهای کامل این پروژه را مشاهده کنید میتوانید به لینک های موجود در پایین مطلب مراجعه کنید .

 

منبع : https://codyhouse.co