تفاوت بین برچسب ها و دسته ها در وردپرس چیست ؟ ما در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم . دسته ها در وردپرس و در اکثر سیستم ها سلسله مراتبی هستند ، این بدان معناست که با همدیگر در ارتباط میباشند . برای اینکار شما میتوانید به ادامه مطلب رفته و توضیحات کاملتر را مطالعه کنید تا کامل در جریان کار قرار بگیرید .

تفاوت بین برچسب ها و دسته ها

برای مثال یک دسته به نام آسیا ایجاد میکنیم و زیر مجموعه های آن کشور های موجود در اسیا باشد ، برعکس دسته ، برچسب ها سلسله مراتبی نیستند ، سلسله مراتبی به این معنی است که بین موارد مختلف ارتباطی وجود ندارد .

تفاوت بین برچسب ها و دسته ها
تفاوت بین برچسب ها و دسته ها

شما میتوانید یک تصویر ظاهری از این دو مورد را مشاهده کنید . در سمت چپ شما دسته ها را مشاهده میکنید و در سمت راست همان اطلاعات را به صورت برچسب مشاهده میکنید .

دسته ها ، برچسب ها و آدرس

دسته ها به دلیل سلسله مراتبی بودن تاثیر مناسبی بر روی سئو خواهند داشت ، آدرس برچسب هیچگاه عنصر بیشتری را نمیگیرد ، اما لینک دسته ها این گونه نیست و میتواند بیشتر شود به عنوان مثال /tag/term/ بیشتر نمیشود اما دسته آمریکای شمالی و زیر مجموعه های آن به صورت /category/north-america/united-states/michigan/kent-county/grand-rapids/ نیز میتوان نوشت .

مقدار این آدرس ها برای افراد و خدمات متفاوت ، متفاوت میباشد . یک شخص ممکن است دوست داشته باشد تا اطلاعات درباره یک مقدار از آدرس را به شما بگوید ، در حالی که دیگری از این اطلاعات متنفر است .

دیگر مزیت چند سطح دسته ، قابلیت آرشیو شدن هر کدام از آن صفحات وجود دارد .