افکت زیبای پر کردن آیکون Icons Filling Effect بصورت ریسپانسیو

افکت زیبایی که صفحه سرد شما را گرم و زیبا می کند . حتما دمو را اول از همه مشاهده کنید تا این استایل زیبا را بصورت زنده مشاهده کنید . شاید صفحه ایی برای تایخچه سایت و یا درباره ما بخواهید بسازید این استایل صفحه ایی زیبا برای شما ایجاد می کند و برند شما با این کار بیشتر جلب توجه می کند . این استیل الهام و یا ایده ایی جالب است برای کسانی که همیشه برای سایت خود استایل و گرافیک تک می خواهند .

مستندات استفاده و ساخت استایل

browser support

line

Icons Filling Effect

An eye-catching filling effect for your icons, that can be used to make a simple page look cool and dynamic

Sometimes you just want to create something cool. Maybe for one of those pages – about us, our history etc – where you want to come up with something unique to support your brand. This effect can help you design a cool web page with just few icons

The inspiration: some of our users suggested us to take a look at Elliot Condon beautiful portfolio, and create something inspired by the filling effect of the vertical timeline. We did it! Another great example that uses a similar technique is the Macaw 1.5 release page