امروزه در سایت هایی که اخبار به صورت ساعتی و یا حتی دقیقه ای بروز میشود نمایش آخرین زمان تغییر مطلب بسیار مهم و با اهمیت میباشد ، ما امروز در این مطلب از سایت آی وحید میخواهیم آموزش نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس را برای شما کاربران عزیز داشته باشیم ، پس با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید تاریخ آخرین ویرایش مطلب خود را در سایت وردپرسی نمایش دهید .

آموزش نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس

چه زمانی شما نیاز به استفاده از آخرین تاریخ ویرایش در سایتتان دارید ؟

اکثر سایت های وردپرسی معمولا آخرین تاریخ انتشار مطلب را نمایش میدهند . این برای اکثر بلاگ ها و سایت های ایستا مناسب میباشد . با این حال وردپرس برای سایت هایی نیز استفاده میشود که بروز رسانی ها را حتی به صورت ساعتی برای مطالب قدیمی خود دارند .  این قسمت آخرین تغییر نکته بسیار مهمی برای این سایت ها و نحوه انتشار مطالب میباشد .

نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس

پیش نیاز این آموزش یک کد است که شما باید در سایت خود اضافه کنید که البته ما آن را به شما آموزش خواهیم داد . دو روش در این آموزش توضیح داده شده است .

روش اول : نمایش تاریخ آخرین ویرایش قبل از محتوای مطلب مورد نظر 

شما باید کد زیر را درون فایل functions.php قالب خود قرار دهید .

function wpb_last_updated_date( $content ) {
$u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time >= $u_time + 86400) { 
$updated_date = the_modified_time('F jS, Y');
$updated_time = the_modified_time(); 
$custom_content = '<p class="last-updated">Last updated on'. $updated_date . 'at'. $updated_time .'</p>'; 
} 

  $custom_content .= $content;
  return $custom_content;
}
add_filter( 'the_content', 'wpb_last_updated_date' );

کد بالا بررسی میکند که آیا تاریخ انتشار مطلب و تاریخ آخرین ویرایش آن متفاوت است یا خیر ، اگر متفاوت بود تاریخ آخرین ویرایش را قبل از محتوای مطلب نمایش میدهد . در این کد از کلاس استایلی به نام last-updated استفاده شده که میتوانید برای آن طرح خاصی را در نظر بگیرید . برای مثال کد زیر را میتوانید به فایل css قالب خود اضافه کنید :

.last-updated {
  font-size: small;
  text-transform: uppercase;
  background-color: #fffdd4;
}

نمونه شبیه تصویر زیر خواهد شد :

آموزش نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس
آموزش نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس

 

روش دوم : نمایش تاریخ آخرین ویرایش مطلب در فایل های قالب 

این روش نیازمند این است که شما فایل های قالب خود را ویرایش کنید ، به عنوان مثال ما از فایل های single.php و archive.php قالب خود برای نمایش تاریخ آخرین ویرایش مطلب خود استفاده میکنیم . شما توی این فایل ها باید به دنبال کد های مربوط به نمایش تاریخ و زمان بگردید پس از آن میتوانید کد ها را با کد های خود جایگزین کنید و یا اینکه آنها را درست پس از کد های تاریخ و زمان قالب خود اضافه کنید .

$u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time >= $u_time + 86400) { 
echo "<p>Last modified on "; 
the_modified_time('F jS, Y'); 
echo " at "; 
the_modified_time(); 
echo "</p> "; }

اگر اینکار را انجام دهید ظاهر سایتتان مثل تصویر زیر خواهد شد :

آموزش نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس
آموزش نمایش آخرین تاریخ ویرایش مطلب در وردپرس