درخواست پیش فاکتور

نمونه کار ها

 

طراحی و ایده پردازی درگاه واسط شتاب ها

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 

طراحی و ایده پردازی درگاه واسط شتاب ها

وب سایت های بزرگ و قدیمی بسیارب در زمینه ارائه درگاه واسط به کاربران اینترنتی وجود داشت که یکی از آنها درگاه واسط شتاب ها بود . این که می گویم “بود” به این معناست که این سایت نیز مانند تمام بزرگان درگاه واسط فیلتر شد . دلیل فیلترینگ هنوز مشخص نشده است و با این نامشخصی در این زمینه کاری هنوز هم درگاه های واسط جدید راه اندازی می شوند . طراحی و ایده پردازی درگاه واسط شتاب ها توسط استودیو آی وحید انجام و به یکی از نمونه کارهای برتر تبدیل شد .

 

 

دکتر رنک لول رنگ - پالت رنگ های مورد تایید آی وحید درگاه پرداخت واسط jibme