دسته: چاپار

7 آبان روز جهانی کوروش بزرگ گرامی باد

افتخار ما ایرانیان در تاریخ این مرد است…او که هنوز که هتوزه… الگویی از پارشاهی آرمانی برای هر ملتیست که...

آناتومی یک طراح

آناتومی یک طراح طراح به کسی می‌گویند که طراحی می‌کند.بخش‌های اصلی طراحی شامل نقاشی، مجسمه سازی و معماری است که...

جنگ طرح : فلت و رئالیسم

طراح فلت ( طراحی تخت ) یا طراحی رئالیسم ( واقعگرایی ) ؟ جنگ جالبی این روزهای بین طرح های...

دست نوشته های مدیر سایت و اخبار و رویداد های مهم تیم شرکت تیم طراحی وب سایت آی وحید در بخش چاپار قرار می گیرد