نویسنده میلاد شاهی | آی وحید

سرچ کنسول

وقتی شما وبسایت خودتان را در سرچ کنسول ثبت می کنید، آمارهای مهم و حیاتی وبسایت شما مانند رتبه شما در کلمات کلیدی، میزان کلیک روی لینک وبسایت شما در هر کلمه کلیدی و آمارهای مهم دیگر به شما نمایش داده می شوند …