نویسنده آی وحید | آی وحید

انتخاب عنوان مناسب

اگر یک کلمه را در موتور جستجوی گوگل سرچ کنید، متوجه می شوید که هر کدام از نتایج، یک بخش تیتر آبی رنگ دارند. این تیتر آبی رنگ همان عنوان سئو وبسایت شماست که باید در انتخاب آن دقت کافی را داشته باشید.عنوان باید حاوی کلمه کلیدی اصلی باشد .