برچسب: clickbait

Clickbait یا کلیک برای طعمه چیست ؟

در واقع طعمه کلیک شامل عناوین جلب توجه کننده است که برای محتوای وب مورد استفاده قرار می گیرد تا...