• 18 دی 1397
  • 488 نفر
  • بدون دیدگاه

گام پنجم برای طراحی حرفه ای سایت: اضافه کردن عناصر بصری سایت !

در نوشته های قبلی، درباره گامهای مهم برای طراحی حرفه ای سایت با شما صحبت کردیم. گفتیم که برای طراحی حرفه ای سایت باید 7 گام را طی کنید. این گامها عبارت بودند از: شناسایی هدف وب سایت، تعریف دامنه، ایجاد نقشه سایت و قالب کلی سایت، ایجاد محتوا برای هر صفحه از سایت، عناصر بصری، تست کردن سایت و گرفتن بازخورد و تحویل نهایی سایت.

(بیشتر…)