برچسب: انتشار نسخه 5 وردپرس

انتظار ها به سر رسید ، وردپرس 5 منتشر شد

بالاخره انتظار ها به سر رسید و وردپرس 5 منتشر شد . این نسخه از وردپرس Bebo نام دارد ....