درخواست پیش فاکتور

نمونه کار ها

 

لوگو تایپ کباب سرای سبلان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 

لوگو تایپ کباب سرای سبلان | طراحی لوگو | لوگو تایپ

حدمات مشتری ارائه کباب های ناب و خوشمزه

لوگو تایپ یا نشانه نمادیست برای بیان کردن یک عبارت یا القا نمودن یک مفهوم. آرم ها چیزی شبیه امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه ای است که آرم متعلق به آن است، می باشد. آرم ها در هر جایی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود دارد ثبت می گردد و نشاندهنده رد برجای مانده از او در آنجا است.

دکتر رنک لول رنگ - پالت رنگ های مورد تایید آی وحید درگاه پرداخت واسط jibme